Kunstkring Fresnara

Cursus: Tekenen, Schilderen en Boetseren

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Toen en heden

FRESNARA: van “toen” en “heden”

-----------------------------------------------

Graag stellen wij onze kunstkring aan U voor ……….

 

Op 17 april 1980 werd onder impuls van wijlen Yvan Jacobus [onze eerste voorzitter] en huidig voorzitter Laurent Danneels een kunstkring boven de doopvont gehouden; deze kreeg de naam FRESNARA, de benaming van Varsenare anno 1170! 

De kern van Fresnara bestond destijds uit acht kunstenaars die zich reeds twee jaar voordien hadden verenigd onder de naam “acht maal creatief”.

De beginjaren waren verduiveld moeilijk, geen lokaal, geen financiële middelen, nauwelijks leden, geen leraars dus ook geen opleiding, kortom, we waren “bezig”, maar dat was het zo een beetje.

De ommekeer ten goede kwam er door de financiële steun van de eerder vermelde twee ere-Voorzitters en het ter beschikking krijgen van de nodige werkruimte.

We begonnen met werkavonden en er werden leraars aangetrokken, Ghislain Swimberghe voor tekenen, pastel, akwarel, olieverf, en Marinka Serru voor het boetseren.

Het ledenaantal nam al die jaren met rasse schreden toe om anno 2006 uit te groeien tot een groep van 65 kunstenaars; succes alom, maar ….. het dreigde wat uit de hand te lopen!

Het aantal leden hebben we de afgelopen twee jaar iets gereduceerd tot maximaal 55 ten einde een meer persoonlijke begeleiding door de drie ter beschikking staande leraars te kunnen garanderen.

Doelstelling van onze kunstkring is het stimuleren, ondersteunen en vervolmaken van artistiek talent.

De amateur-kunstenaar is gedreven om iets te scheppen, om zelf iets kunstzinnigs te creëren; daarna wil hij/zij het kunstwerk voorstellen aan de kritische blik van het grote publiek.   

Het ontwikkelen van artistiek talent geeft een bijzonder genoegen maar het vraagt wel enige moed om dit individueel naar buiten te brengen. In groepsverband wordt deze drempel gemakkelijker overwonnen.

De leden van onze kunstkring brengen bereikbare en begrijpbare kunst; niet dat wij geen hoog niveau nastreven, wel omdat wij, die de kunst beoefenen, mensen zijn die deel uitmaken van het gewone leven, mensen die zich niet willen vereenzelvigen met de alsmaar aangroeiende groep gesubsidieerde artistieke “zombies  wier kunst niemand nog raakt!

 

Kunst verrijkt de mens en is ook ver-reikend.

 

Door het werk van de kunstenaar kom je in een ongekende wereld die meer dan de moeite waard is en waar fantasie geen grenzen kent.

Fresnara mag gerekend worden tot één van de meest actieve kunstverenigingen uit de regio Brugge.

Wekelijks komen onze leden op woensdagavond samen en dit vanaf september tot einde juni.

Op deze wekelijkse werkavonden wordt, onder begeleiding van drie professioneel opgeleide  

kunstenaars-lesgevers, door ieder op zijn/haar eigen kunnen en ritme in diverse kunst-richtingen gewerkt zoals boetseren [keramiek, porselein], akwarel, pastel, houtskool, acryl,olieverf; figuratief of non-figuratief, klassiek of modern, realistisch of surrealistisch, impressionistisch of expressionistisch ….. elk doet maar!

 

Een jaarlijkse groepstentoonstelling behoort inmiddels tot de traditie; zo herinneren wij ons recente en succesrijke groepstentoonstellingen zoals anno 2003 ter gelegenheid van 1000 jaar Varsenare en anno 2004 een door meer dan 2000 bezoekers geroemde en imponerende jubileumtentoonstelling naar aanleiding van 25 jaar Fresnara.  

Even succesrijk waren onze twee groepstentoonstellingen in het stadshuis van Damme [mei  2006 en juni-juli 2008] en onze tentoonstelling in de galerijen van brouwerij “De Halve Maan” in 2009 [3 juni tot 14 juni].

 

Met een tevreden gevoel denken wij ook terug aan al die andere talrijke tentoonstellingen waar onze leden zich immer mochten verblijden met de goede bijwijlen uitstekende respons van bezoekers uit binnen- en buitenland.

Wij waren “ambassadeurs” van onze Gemeente bij groepstentoonstellingen zoals:

 

·        in Kasteel Beisbroek te Sint Andries-Brugge

·        in Abdij Zevenkerken te Sint Andries-Brugge

·        in het “Licht en Liefde Heem” te Varsenare [ten voordele van de bewoners aldaar]

·        in Huize “De Grote Sterre” te Damme

·        in het Elisabeth Ziekenhuis te Sijsele [ten voordele van de plaatselijke MS-patienten]

·        in “de Valkenaere” te Lissewege

·        in zaal “Alberta” te Varsenare ter gelegenheid van het Permeke-jaar

·        in het “Spaans Palviljoen” te Veurne

·        in Galerij “Straffe Hendrik” te Brugge [zeven achtereenvolgende jaren]

·        “Buren bij Kunstenaars” anno 2009

 

En wanneer dan nog wat schaarse tijd beschikbaar is (?) worden groepsbezoeken gebracht aan musea, aan tentoonstellingen of worden andere culturele evenementen georganiseerd